Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

 

Απόκτησε τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που ταιριάζουν στο επάγγελμά σου!

Το πρόγραμμα κατάρτισης της PeopleCert Education είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της επαγγελματικής σου ιδιότητας, θέτοντας τις απαραίτητες βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου και καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του προγράμματος επιδότησης 600 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

  • Κατάρτιση 100 ώρες μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (e-learning)
  • Δυνατότητα πιστοποίησης στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ειδικότητας
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ για κάθε εκπαιδευόμενο

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ενεργό ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος να εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος  Πρόσκλησης.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ‘Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη’ περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.

  • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
  • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
  • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
  • Η έννοια της τηλεργασίας
  • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

Recommended Posts