Βασική διαδικασία ένταξης A – D class (8-14 ετών)

Είναι ο βασικός πυρήνας όπου θεμελιώνεται η αγγλική γλώσσα ως ικανότητα. Οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με τα περισσότερα γραμματικά φαινόμενα, και με μεγάλο αριθμό λέξεων, φράσεων, ορολογία και ιδιωματισμών. Τα παιδιά είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις σε πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τα επίπεδα Α2 και Β1. Ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο γνώσεις αυτών των χρόνων είναι σε θέση να περάσουν στις μεγαλύτερες τάξεις Ε, Β2, C1, C2.

Και σε αυτό το στάδιο εκπαίδευσης ο στόχος είναι διπλός. Απώτερος σκοπός είναι η κατανόηση, η θεμελίωση της γλώσσας και ο μετασχηματισμός της ως ικανότητα επικοινωνίας μέσα από ομιλία, γραφή και ακοή. Εργαλεία βιωματικά και πρωτοποριακά όπως η υπευθυνότητα και η θυματοποίηση, αναγνώριση συμπεριφορών, μοντέλα προτεραιοτήτων κλπ γίνονται κατεξοχήν κώδικας κουλτούρας και ενδυνάμωσης των μαθητών στην ίδια τους την καθημερινότητα.

Καθημερινά μικρά βήματα προς τον στόχο και συνεχής ανάπτυξη θεμελιώνουν την ζωή και την πορεία των παιδιών.

learn! smart is great.

education can change the world