Πιστοποίηση ECDL

Ελάτε να γνωρίσετε τον κόσμο της τεχνολογίας και των υπολογιστών και πάρτε πιστοποιητικό δεξιοτήτων από φορέα με παγκόσμια αναγνώριση.

Τα κέντρα Korres schools συνεργάζονται αμιγώς με τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης υπολογιστών στην Ελλάδα την Peoplecert (ECDL).  

Τα μαθήματα μας γίνονται στην τελευταία έκδοση που υπάρχει Windows 10 και office 2016. Ακολουθούμε ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα το οποίο εξελίσσεται άμεσα με τις αλλαγές στον χώρο της τεχνολογίας και παρέχουμε πάντα επίκαιρες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τον σύγχρονο πολίτη του 21ου αιώνα. 

Παράλληλα τα Korres Schools μέσα από το ΚΔΒΜ Trust είναι και εξεταστικό κέντρο ECDLΣτο χώρο που γίνονται τα μαθήματα γίνονται και οι εξετάσεις πιστοποίησης. 

Το European Computer Driving Licence (ECDL) είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο, πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο.  

Με πάνω από 14 εκ. υποψήφιους, σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, το ECDL αναγνωρίζεται σήμερα ως το διεθνώς αποδεκτό μέτρο σύγκρισης για τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ και υιοθετείται από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και τον ακαδημαϊκό τομέα. Το Βασικό Επίπεδο του Προγράμματος ECDL (Progress/Core) απαρτίζεται από επτά (6) θεματικές ενότητες: Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες διαδικτύου & Επικοινωνίες.  

Σε ποιους απευθύνεται. Το ECDL απευθύνεται σε ένα ευρύτατο κοινό. Το 80% των υποψηφίων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 13-30 ετών, ενώ το 95% αφορά ηλικίες έως και 45 ετών. Οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ECDL ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 • Μαθητές/Σπουδαστές ιδιωτικών και δημόσιων σχολών  
 • Στελέχη και υπάλληλοι όλων των κλάδων  
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες  
 • Άνεργοι  
 • Εργαζόμενοι οι οποίοι αναζητούν επαγγελματική ανέλιξη  

Παράλληλα, το ECDL μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο «εργαλείο» για τους παρακάτω φορείς και οργανισμούς, καθώς συμβάλλει στη αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων τους, στην απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και στην τυποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης της ψηφιακής δεξιότητας τόσο του υπάρχοντος, όσο & του υπό πρόσληψη προσωπικού:  

 • Ιδιωτικές Εταιρίες,  
 • Οργανισμοί που παρέχουν ειδικά εταιρικά σεμινάρια. 
 • Στελέχη επιχειρήσεων 
 • Συλλογικά Όργανα, π.χ.  
 • Εργατικά Σωματεία/ 
 • Ενώσεις/ 
 • Ομοσπονδίες,  
 • Ασφαλιστικά Ταμεία κ.α.  
 • Δήμοι 
 • Περιφέρειες 

Τα προγράμματα σπουδών είναι ως εξής: 

Progress 3  

 • Επεξεργασία κειμένου 
 • Υπολογιστικά φύλλα 
 • Υπηρεσίες διαδικτύου και επικοινωνίες 

Αυτό είναι το πρόγραμμα όπου οι περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν ώστε να πληρούν τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

Οι υποψήφιοι εδώ μπορούν να εξεταστούν στις 3 ενότητες με 2 τρόπος. Είτε με εξέταση σε 3 διαφορετικές ώρες μία για την κάθε ενότητα ή σε μία εξέταση και τις 3 ενότητες μαζί. 

Basic 

 • Επεξεργασία κειμένου 
 • Υπολογιστικά φύλλα 
 • Υπηρεσίες διαδικτύου και επικοινωνίες 
 • Παρουσιάσεις  
 • Διαχείριση αρχείων 
 • Βάσεις δεδομένων  

Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα που ολοκληρώνει τις βασικές ενότητες που χρειάζεται ένας υποψήφιος πάνω στις εφαρμογές γραφείου. Σας καλύπτει σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

Expert 

 • Επεξεργασία κειμένου 
 • Υπολογιστικά φύλλα 
 • Παρουσιάσεις  
 • Βάσεις δεδομένων 

Η αλλιώς το proficiency της πληροφορικής. Αναγνωρισμένο από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Προχωρημένο επίπεδο γνώσεις των εφαρμογών και εμβάθυνση ακόμα και στις πιο εξειδικευμένες εντολές. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού expert έχουν μεγάλο πλεονέκτημα για εργασία στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Εξετάσεις 

Οι εξετάσεις για όλα τα προγράμματα του ECDL γίνονται στο Κέντρο μας στην οδό Μαραθώνος 10. Εκεί που γίνονται και τα μαθήματα. 

Η διάρκεια κάθε ενότητας είναι 45 λεπτά και ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 36 ερωτήσεις διαφόρων τύπων. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πρακτικές, δηλαδή ο υποψήφιος θα χρειαστεί να κάνει κάποιες ενέργειες πάνω στον υπολογιστή, ώστε να αποδείξει ότι όχι μόνο έχει κατανοήσει την ύλη που του διδάχτηκε, αλλά επίσης έχει την ικανότητά να το κάνει.  Επίσης υπάρχουν και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

Στο προχωρημένο επίπεδο ο υποψήφιος έχει συνολικά μία ώρα για να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις συνδυαστικές, πολλαπλής επιλογής ή σεναριακού τύπου.

Περισσότερα…

learn! smart is great.

education can change the world