Προκαταρκτικά Τμήματα - A Junior / B Junior (7-9 ετών)

Στις πρώτες 2 προκαταρκτικές χρονιές των αγγλικών τα παιδιά μαθαίνουν τον εαυτό τους και εντοπίζουν τις δυνάμεις τους. Η γλώσσα έρχεται στην ζωή τους χωρίς περιορισμούς και κανόνες αλλά μέσα από την διάδραση και την φυσική απόκτηση.

Στόχος δεν είναι οι έντονες και ατελείωτες ασκήσεις χωρίς νόημα. Στόχος είναι η χαρά στην μάθηση και στο καινούργιο. Τα παιδιά μαθαίνουν να σχηματίζουν μαθησιακούς χάρτες και να αναρωτιόνται για τις έννοιες και τις λέξεις που έχουν στην καθημερινότητά τους μέσα από το προσωπικό τους εσωτερικό κίνητρο.

Γράφουν και μαθαίνουν λέξεις που τους τραβούν το ενδιαφέρον και σχηματίζουν ανάλογες προτάσεις. Στόχος στην κατανόηση και όχι στην παπαγαλία. Απόκτηση αυτοπεποίθησης μέσα από την ενθάρρυνση στο σωστό και όχι στην έντονη παρατήρηση και στην υπόδειξη των λαθών. Διδάσκονται τεχνικές μάθησης που θα μπορούν να χρησιμοποιούν σε όλη την διάρκεια του βίου τους σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με κάποιες από τις εγκάρσιές ικανότητες. Αντιλαμβάνονται την αξία της ικανότητας και την αναζητούν μέσα από το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο ανοίγουν οι αναφορές για τις επόμενες χρονιές, καθώς επίσης και για κάθε πτυχή της ζωή τους.

learn! smart is great.

education can change the world