Συντάκτης: Βασίλης Κομεσσάριος

Περίληψη: Όπως καθορίζεται από τη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, «όλα τα άτομα χρειάζονται για προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την ενεργή ιδιότητα του πολίτη, για κοινωνική ένταξη και απασχόληση ” οκτώ Βασικές Ικανότητες. Η απόκτηση των 8 Βασικών Ικανοτήτων από το 2009 θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη μελλοντική ανάπτυξη του κάθε ατόμου και πρέπει να επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης σε κάθε κράτος μέλος.

Το ελληνικό κράτος συμμορφώθηκε με τη στρατηγική της ΕΕ με την νομοθετική αλλαγή που έλαβε χώρα το 2010, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ένα νόμος που δεν έχει εκτελεστεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει προσανατολισμένο σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης του «εγώ» να παράγει πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές που οδηγούν σε παγιωμένες αντιλήψεις τρόπου σκέψης και ζωής. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης σε ένα μοντέλο εσωτερικών κινήτρων και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση Ικανοτήτων είναι η μία και μοναδική λύση για να μπορεί κάθε Έλληνας να ξεπεράσει οποιαδήποτε κρίση, οικονομική, προσφυγική και άλλες που θα έρθουν. Οι έλληνες μαθητές χρειάζονται ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα αναπτυξιακή νοοτροπία για να ζήσουν την νέα ζωή τους στη νέα Ευρώπη που δημιουργείται με τη συμμετοχή τους.

Μέχρι στιγμής η προσπάθεια μας έχει εξελιχτεί σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που ονομάσαμε [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και για τα επόμενα έτη είμαστε οι μοναδικοί φορείς αυτού. Από το 2009 η ομάδα μας προωθεί την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά τους ενδιαφερομένους να γίνουν υπεύθυνοι για την δική τους μάθηση και ενθαρρύνοντας την ατομική εξέλιξη των μαθητών, των γονέων ,των καθηγητών και άλλων επαγγελματιών. Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αποκτούν και να διδάσκουν τις αρχές της [Εκπαίδευσης Ικανοτήτων] και μέχρι στιγμής στην Αθήνα οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια μας ανέρχονται στον αριθμό των 135 ενώ πολλαπλάσιος είναι ο αριθμός των γονέων και μαθητών. Η συμμετοχή μας στον εθνικό διάλογο πηγάζει από την αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος να εισάγουμε και να εφαρμόσουμε πλήρως την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και να δώσουμε στους νέους Έλληνες την ευκαιρία να ευημερήσουν.

Πηγή: Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία

Recommended Posts