Αίτηση για Voucher Κατάρτισης 600 €

Παρακαλούμε να συμπληρώσεις τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, βάζοντας τα στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.

Όνομα (*)
Επώνυμο(*)
Όνομα πατέρα (*)
Όνομα Μητέρας (*)
Ημ. Γέννησης (*)
Κινητό τηλέφωνο (*)
Σταθερό τηλέφωνο (*)
Διεύθυνση κατοικίας (*)
Περιοχή
Πόλη (*)
Ταχ. Κώδικας (*)
ΚΑΔ (*)
ΑΦΜ (*)
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά) (*)
Τράπεζα (*)
1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (κατεβάστε την ΕΔΩ & Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το αντικείμενο της τηλεκατάρτισης που έχετε επιλέξει) σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού, έως 5MB): (*)
2. Αντίγραφο Λογαριασμού τραπέζης σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen ebanking, έως 5MB) (*):
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού, έως 5MB) (*):
4. Αντίγραφο του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από τη διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης) ή σε περίπτωση Επιστημόνων χωρίς ΚΑΔ, αντίγραφο εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας, υπεύθυνη δήλωση, κ.λπ.) το οποίο αναφέρει το προσωπικό ΑΦΜ του ωφελούμενου, σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen, έως 5MB) (*):