Αίτηση για Voucher Κατάρτισης 600 €

Παρακαλούμε να συμπληρώσεις τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, βάζοντας τα στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.

  Όνομα (*)
  Επώνυμο(*)
  Όνομα πατέρα (*)
  Όνομα Μητέρας (*)
  Ημ. Γέννησης (*)
  Κινητό τηλέφωνο (*)
  Σταθερό τηλέφωνο (*)
  Διεύθυνση κατοικίας (*)
  Περιοχή
  Πόλη (*)
  Ταχ. Κώδικας (*)
  ΚΑΔ (*)
  ΑΦΜ (*)
  Αριθμός IBAN (χωρίς κενά) (*)
  Τράπεζα (*)
  Σχόλια
  1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (κατεβάστε την ΕΔΩ & Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το αντικείμενο της τηλεκατάρτισης που έχετε επιλέξει) σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού, έως 5MB): (*)
  2. Αντίγραφο Λογαριασμού τραπέζης σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen ebanking, έως 5MB) (*):
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού, έως 5MB) (*):
  4. Αντίγραφο του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από τη διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης) ή σε περίπτωση Επιστημόνων χωρίς ΚΑΔ, αντίγραφο εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας, υπεύθυνη δήλωση, κ.λπ.) το οποίο αναφέρει το προσωπικό ΑΦΜ του ωφελούμενου, σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού ή Print Screen, έως 5MB) (*):